7 December Divisie Indië-veteranen

Header 7DD

Wij werden geroepen Indië 1946-1950

 
Informatie / 7 December Divisie » / Generaal-majoor Dürst Britt

durst britt 01

Generaal-majoor der artillerie H.J.J.W. Dürst Britt
Eerste Commandant der 7 December Divisie 

….. Hij kent niet de pose, de dikdoenerij, de afstand waarbinnen geen enkel menselijk wezen hem zou kunnen benaderen. Integendeel, hij trekt door zijn optreden een ieder naar zich toe, die de generaal enigszins kopschuw zou willen passeren. Hij heeft een geest gekweekt binnen zijn divisie, waaraan allen zich konden optrekken en het is niet zonder betekenis, dat deze divisie naar buiten ook zulk een hechte eendracht demonstreert …..

Citaat uit het Divisie boek Wij werden geroepen.

De naam Generaal-majoor Dürst Britt zaal is op 9 april 2013 onthuld voor de ontvangst- en presentatieruimte van 11 Lucht Mobiele Brigade AASLT “7 December” in het gebouw de Valk op het Oranjekazerne complex in Schaarsbergen. Brigade-generaal N. Geerts en Luitenant-kolonel b.d. F.T. Dürst Britt hebben samen de naam onthuld. 

Bij de onthulling waren onder meer aanwezig Lkol b.d. F.T. Dürst Britt, bestuursleden van de stichting Bandos, plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten Genm M. van Uhm, commandant 11 Lucht Mobiele Brigade AASLT “7 December” Bgen N. Geerts en diverse stafleden van zijn Brigade, vertegenwoordigers van de media en andere genodigden. 

Bgen N. Geerts had het in zijn toespraak over onthullingen van monumenten, plaquettes en kunstwerken, verleden, heden en de toekomst. Een traditionele onthulling lijkt misschien oubollig en niet modern in het huidige tijdperk van bijvoorbeeld Facebook en Twitter maar volgens Bgen Geerts zijn ze dat niet. Monumenten, plaquettes en kunstwerken zijn nodig om ons continu te helpen herinneren, bewust te maken en voor de traditie-beleving vanuit het verleden in het heden en voor de toekomst. Toekomst bestaat alleen als je weet waar je vandaan komt. En toekomst is beseffen waar je vandaan komt en trots zijn op je afkomst. De Genm Dürst Britt zaal heeft dan ook als doel om de traditie-beleving van de leden en gasten van de Brigade te bevorderen en de 1e commandant Genm Dürst Britt van de 1e Divisie “7 December” recht te doen en hem hiermee te eren.

durst britt zaal 02

durst britt zaal 03

Vervolgens was er een toespraak van Genm b.d. P.H.M. Messerschmidt van de stichting Bandos. Hij citeerde Koningin Wilhelmina voor het front van de 1e Divisie in Assen op donderdag 29 augustus 1946: “7 December zal de naam dezer divisie luiden omdat in mijn rede van 7 december 1942 de grondslagen zijn neergelegd …”. Dit was het begin van de Divisie die vervolgens in 1946 als Expeditionaire Macht onder bevel van de eerste commandant Genm Dürst Britt naar de Archipel Indië is gestuurd. Op begraafplaats Menteng Pulo in Jakarta liggen de gesneuvelden van de Divisie en staat op het monument “onze eenheid is bevestigd door ons gezamenlijk lijden”. De door een ieder zo geliefde en gerespecteerde commandant Genm Dürst Britt heeft de Band Oud Strijders opgericht om de band te bewaren voor de toekomst, te herdenken en te ondersteunen.

durst britt zaal 04

durst britt zaal 05

Als slot een toespraak van Lkol b.d. F.T. Dürst Britt. Hij stelde het bijzonder op prijs dat de naam van zijn vader aan deze zaal is verbonden, waardoor de Indië-veteranen nog meer kunnen merken dat “hun commandant” van toen nog steeds wordt gememoreerd en gewaardeerd. Niet alleen zijn vader heeft 3 jaar in Indië gediend maar ook zijn moeder heeft in die periode bij de NEFIS gewerkt. Op Java hebben zij elkaar leren kennen. Zijn vader is in september 1948 teruggeroepen naar Nederland en later is zijn moeder ook teruggekeerd. In 1952 heeft zijn vader de dienst verlaten. Zijn laatste functie was Territoriaal Bevelhebber Noord en zijn oorlogsfunctie was Commandant van de destijds mobilisabele 1e Divisie 7 December. Ook toen zijn vader de dienst had verlaten bleef hij betrokken bij de Band Oudstrijders “7 December”. Zijn dood in 1963 was veel te vroeg. 

Na de toespraken en de onthulling kon tijdens een lunchbuffet met elkaar worden nagepraat.

Aoo veteranenzaken Paul Boes kan terug kijken op een geslaagde onthulling van de Genm Dürst Britt zaal, de zaal is overigens geen openbare gelegenheid die bezocht kan worden.

April 2013