7 December Divisie Indië-veteranen

Wij werden geroepen Nederlands-Indië 1946-1950

 

kaart java

Java


"7 December" zal de naam dezer divisie luiden, omdat in Mijn rede van 6 december 1942 de grondslagen zijn neergelegd voor een nieuwe verhouding tussen de delen des Rijks onderling en binnen die delen zelve. Deze grondslagen zijn: herstel van recht en
veiligheid en vernieuwing in vrij overleg. Aldus Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in een rede voor het front van de 1ste Divisie te Assen op donderdag 29 Augustus 1946.

 

Samenstelling 7 December Divisie

 

Organisatie Infanterie divisie

PERSONEEL

Officieren 880

Onderofficieren 1300

Korporaals en soldaten 16.364


Totale sterkte 18.544

 

BEWAPENING

Lichte mitrailleurs 1.197

Zware mitrailleurs 36

Piats 421

Tweeling mitrailleurs 1

2" mortieren 283

3" mortieren 60

4.2" mortieren 16

P.A.G. (6 ponders) 62

Kanonnen 9 veld (25 ponders) 72

Kanonnen 8 at. (17 ponders) 24

Kanonnen 8 at op motoraffuiten 24

Kanonnen 2 tl. (20 mm) 42

Kanonnen 4 tl. (40 mm) 54

 

TRANSPORTMIDDELEN

Rijwielen 335

Motoren 995

Personenauto's 90

Jeeps 380

Vrachtauto's 2.043

Aanhangwagens 477

Carriers 547

Trekkers 175

Lichte verkenningsvoertuigen 32

Pantservoeruigen 32

Motoraffuiten 24

Ambulancevoertuigen 48

 

Divisiestaf

1 Divisie verbindingsafdeling

1 Bataljon AAT (4 comp)

1 Bataljon Pioniers

1, 2 en 3 Inf. Brigade Werkplaats

1 Regiment Lichte luchtdoelart.

1 Regiment Anti-tank artillerie

2 Regiment Veldartillerie

6 Regiment Veldartillerie

8 Regiment Veldartillerie

1 Verkenningsregiment

1 Mitrailleur Bataljon

 

Staf 1 Infanterie Brigade Groep

3 Garde Regiment Grenadiers

3 Garde Regiment Jagers

3 Garde Regiment Prinses Irene

 

Staf 2 Infanterie Brigade Groep

3-1 Regiment Infanterie

3-9 Regiment Infanterie

3-12 Regiment Infanterie

 

Staf 3 Infanterie Brigade Groep

3-2 Regiment Infanterie

3-14 Regiment Infanterie

3 Regiment Stoottroepen

1, 2 en 3 Hulpverbandplaats Afdeling       

1 Veldhospitaal

Hygiënische Groep

Tandheelkundige Compagnie

Arva 1 Divisie

1 en 2 Compagnie Koninklijke

Marechaussee

1 Divisie Materieelpark

1 Divisie Veldpostafdeling

 

Zes zogenaamde bewakingsbataljons:

3-3 Regiment Infanterie (verspreid)

3-5 Regiment Infanterie (verspreid)

3-7 Regiment Infanterie (verspreid)

3-8 Regiment Infanterie (West Java)

3-10 Regiment Infanterie (West-Java)

3-11 Regiment Infanterie (verspreid)

 

Andere onderdelen, welke lange tijd in West-Java gelegerd waren

en onder het Territoriaal Commando vielen:

4-3 Regiment Infanterie

4-8 Regiment Infanterie

4-10 Regiment Infanterie

5-7 Regiment Infanterie

Infanterie I KNIL

Infanterie II KNIL

Vechtwagens I KNIL

 

Onder tijdelijke commando West-Java:

1-11 Regiment Infanterie

1-4 Regiment Infanterie

2-13 Regiment Infanterie

4-11 Regiment Infanterie

5-1 Regiment Infanterie

 

Voor aflossing in het gebied kwam de F-Brigade, bestaande uit:

401 Bataljon Infanterie

412 Bataljon Infanterie

413 Bataljon Infanterie

41 Regiment Veldartillerie

 

Bron: Wij werden geroepen

 

 

In het kort

• Het embleem van de divisie bestaat uit het stadswapen van Batavia (rechtop staand zwaard met lauwerkrans) en de letters E M van Expeditionaire Macht.
• De 7 December Divisie in Indië bestond uit 18.544 personen.
• Generaal-majoor der artillerie H.J.J.W. Dürst Britt was de eerste commandant van de 7 December Divisie.
• Het merendeel van deze divisie bestond uit dienstplichtigen met als geboortejaar 1925 en verbleven ruim 3 jaar in Indië.
• Op 1 september 1946 vertrokken de kwartiermakers naar Indië de rest volgde kort daarna.
• Eind 1949 keerde het eerste troepenschip met leden van de 7 December Divisie terug in Nederland en de volledige terugkeer van de divisie werd begin 1950 afgerond.
• In Indië sneuvelden 683 militairen van deze divisie volgens gegevens van defensie.
• Elk jaar rond 7 december is er een herdenking van de 7 December Divisie.
• Op 1 januari 2004 werd 1 Divisie '7 December' opgeheven maar de naam leeft voort in de 11 LMB AASLT "7 December".
• Vrijdag 20 oktober 2006 is het monument van de voormalige 1 Divisie 7 December verplaatst van de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen de standplaats van 11 Luchtmobiele Brigade AASLT "7 December".
• Vrijdag 4 december 2009 vond de 50ste herdenking plaats van de 7 December Divisie op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

 

Literatuur

• Wij werden geroepen De geschiedenis van de 7 December Divisie in Indië geschreven door Alfred van Sprang en uitgegeven in 1949.
• Herinneringsalbum 1e infanterie brigadegroep C Divisie "7 December" 1e deel 1 sept. 1946 - 1 mrt. 1947, 2e deel mrt. 1947 - sept 1947, 3e deel sept. 1947 - mrt. 1948 en 4e deel 1 mrt. 1948-Demobilisatie. Uitgegeven door A. W. Sijthoff`s uitgeversmij N.V. te Leiden
• De laatste divisie De geschiedenis van 1 Divisie `7 December` na de val van de muur geschreven door Arthur ten Cate (ISBN 9012106699)